Graduering i TOKON HJØRRING KARATE

 

Hvad er en graduering?

Gradueringen er et prøvesystem, hvor hvert medlem kan vise den kunnen de har opnået i den forgangne træningsperiode.

Eleverne skal vise 4 forskellige discipliner inden for kyu-systemet (kyu = elevgrad - farvede bælter). De 4 discipliner er kihon, kumite, stige/kropsøvelser og kata. Det samme gælder for dan-systemet (Dan = mestergrad - sorte bælter).

Kihon: medlemmerne viser basisteknikker, der udføres som enkelte teknikker eller som kombinationer.

Kumite: medlemmerne viser brugbare teknikker til at angribe og forsvare sig med. (kamp)

Kropsøvelser: medlemmerne udfører forskellige styrke, kredsløbs, koordinations og udholdenhedsøvelser.

Kata: medlemmerne viser teknikker sat i systematiseret koreografi, som starter og slutter samme sted (figurøvelser). TOKON HJØRRING KARATEs eleverne kan opnå en ny kyu-grad og bæltefarve alt efter, hvilken grad der bliver gradueret til og der vægtes meget højt, at gradueringen bliver en del af elevernes udvikling.

 

Hvornår kan man gradueres?

Der afholdes 4 gradueringer om året for medlemmerne. 2 for kyugrader og 2 for dangrader. Gradueringerne vil blive afholdt i skutningen af juni og december.

TOKON HJØRRING KARATE har valgt, at medlemmerne må tage ansvar for egen træning. Det betyder, at medlemmerne selv bestemmer, hvornår de føler sig parat til at gå til graduering. Hvis et medlem er usikker på, om de har færdigheder til at bestå en graduering rådes de til, at spørger sin træner. Derved kan man få af vide om, hvorvidt man er klar, før man melder sig til. 

 

Tilmeldingen?

For at kunne gå til graduering skal kontingentet være betalt. Medlemmerne skal være korrekt påklædt. Det vil sige, at der skal bæres gi (karatedragt) med klubmærke, samt bælte for egen grad. Dertil skal medlemmerne aflevere en gradueringsseddel, samt deres karatepas og betaling for gradueringen til deres træner. Dette er også beskrevet på tilmeldingssedlen til gradueringen.  

 

Hvordan foregår en graduering?

Til gradueringerne skal medlemmerne viser de færdigheder, som de har opnået gennem træningsperiode. Der er et fast pensum, som alle bliver gradueret efter.

Medlemmerne bliver gradueret efter det samme pensum. Det giver forudsigelighed og sikkerhed, da der derved ikke kommer noget uventet. Alt efter hvilken bæltegrad man skal op til, er der som tidligere nævnt 4 forskellige discipliner medlemmerne skal have færdigheder indenfor. Gradueringerne er tilpasset således, at der bliver taget hensyn til medlemmernes udviklingstrin og alder.

Graduøren sidder ved et bord sammen med de respektive holds trænere. Det enkelte medlem bliver kaldt op og derved i gang med sin graduering. Der kommer mellem 1 og 8 medlemmer op på samme tid. For nye medlemmer kommer de altid op i grupper. Medlemmerne viser de fire discipliner kihon, kumite, stige/kropsøvelser og kata.

Når medlemmerne har udført de fire dicipliner skal trænerne votere. Her har trænerne vurderet om et medlem har de fornødne færdigheder til den bæltegrad de er gået op til. Efter endt votering vil de medlemmer der har bestået få deres nye grad (bælte eller snip) samt et diplom. Gradueringerne foregår i TOKON HJØRRING KARATEs lokaler.