• lørdag, 25. februar 2023

Generalforsamling 2023

TOKON HJØRRING KARATE inviterer til generalforsamling. I henhold til vedtægternes § 6
stk. A udsendes hermed endelig dagsorden til foreningens ordinære generalforsamling.

Tirsdag D. 14. MARTS kl. 18.00 i dojoen (træningslokale.)

Indkomne forslag som ønskes at blive behandlet på generalforsamlingen sendes til formand
jesper@tokon.dk senest 7 dage før generalforsamlingen.