Generalforsamling

torsdag, 7. marts klokken 19:30
7. marts kl. 19:30 til 20:30
4
Deltagere
0
Inviterede

GENERALFORSAMLING

 

Torsdag D. 7. MARTS kl. 19.30 i vores træningslokale. 


 

TOKON HJØRRING KARATE inviterer til generalforsamling. I henhold til vedtægternes § 6 stk. A udsendes hermed endelig dagsorden til foreningens ordinære generalforsamling. 

Der vil være pizza og drikkelse til alle fremmødte. 

Indkomne forslag som ønskes at blive behandlet på 

generalforsamlingen sendes til formand jesper@tokon.dk 

senest 7 dage før generalforsamlingen.   


 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens regnskabsaflæggelse
 4. Vedtægtsændringer
 5. Kontingentstigning
 6. Indkomne forslag
  1. -
 7. Valg til bestyrelse og valg af revisorer
  1. På valg til bestyrelsen er:

i. Kjeld Andersen (ønsker genvalg)

ii. Karin Rehnholt (ønsker genvalg)

iii. Huy Bao (ønsker genvalg)

 

 1. Ikke på valg er:

i. Jesper Vinther

ii. Michelle Vinther

 

 1. Suppleanter
  1. Adam Routledge (ikke på valg)
  2. Allan Mandrup (ønsker ikke genvalg)

 

 1. Revisor: Valg af revisor for 2023 - 2024

 

 1. Eventuelt


 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen i TOKON HJØRRING KARATE

 

4
Deltagere
0
Inviterede
Tilmeldingsfrist:
Gå til login